Módszertan

Játékos programozás és digitális készségfejlesztés 4-8 évesek számára

Robocode bemutatkozás

A következő generációk életében a kódolási alapismeretek minden bizonnyal ugyanolyan általános tudásként lesznek jelen, mint az idegen nyelvek napjainkban. A Robocode olyan, Magyarországon teljesen egyedülálló képességfejlesztő módszertan, mely 4-8 éves gyerekek számára teremt lehetőséget a digitális kompetenciáik fejlesztésére, a programozás alapjainak elsajátítására játékos, interaktív foglalkozások keretében. A gyerekek táblagépek, robotok és más szemléltető eszközök segítségével kerülnek közelebb a kódolás alapjaihoz.

Az óvodások és az általános iskola első két osztályába járók számára kidolgozott módszertant - sikerrel alkalmazott nemzetközi tapasztalatok fi gyelembevételével - sok éves tapasztalattal rendelkező magyar pedagógusok fejlesztették ki. A foglalkozásokon a gyerekek először különböző logikai feladatokkal találkoznak, melyek előkészítik a későbbi kódoláshoz szükséges gondolkodást. Életkori fejlettségüknek megfelelő szinten megismerik a programozáshoz szükséges alapfogalmakat, mint az algoritmus, ciklus, feltétel, melyeket különböző játékos feladatokon keresztül gyakorolnak is. A logikai játékok során észrevétlenül merülnek el a kódolás világában és fejlesztik digitális képességeiket, ezért későbbi tanulmányaik során már otthonosan fognak mozogni a digitális technológiák világában és hatékony ki tudják majd használni az abban rejlő lehetőségeket.

4-8 évesek számára

Kiknek ajánljuk?

A Robocode foglalkozásai 4 éves kortól elkezdhetők, és kisiskolás kor végéig izgalmas elfoglaltságot nyújtanak minden gyerek számára. A foglalkozások játékra épülnek, mert a játékos, mozgásos formában elsajátított tudás rögzül legjobban. A gyerekek nem a számítógép előtt ülnek, hanem kreatív játékok során, logikai feladatok megoldásán keresztül bővülnek ismereteik. Úgy dolgozzuk fel az alapvető kódolási ismeretekhez kapcsolódó fogalmakat, hogy beépítjük a gyerekek számára érdekes, játékos szituációba, így észrevétlenül merülnek el a programozás világába. A Robocode tanfolyam anyaga az iskola érettség fejlesztésére is alkalmas, mivel logikai, mozgásos és egyéb feladatai ezen képességek erősítésére is ideálisak.

Fejlesztett képességek

A gyerekek számos készséget és képességet fejlesztenek a kurzus során. Amellett, hogy a mindennapi életben is a hasznukra válik, az iskolaérettséghez is közelebb viszi őket. Fejlődik a logikus gondolkodás, a problémamegoldó-képesség, a forma- és színfelismerés, segíti a számok fogalmának kialakulását. Kialakulnak az algoritmikus gondolkodás alapjai, fejlődik az absztrakció és az általánosítás képessége, míg a mindennapi életből vett példák is praktikus tudásként szolgálnak.

• térbeli tájékozódás saját testen és saját testből kiindulva
• térbeli tájékozódás fejlesztése tárgyakkal
• térbeli irányok felismerése 
• balra/jobbra haladási irány kialakítása

• türelem
• együttműködés
• csapatmunka
• kommunikáció
önálló gondolkodás, problémamegoldás

• tapasztalati következtetés (ok-okozat)
• monotóniatűrés
• kombinációs készség
• logikus gondolkodás
• vizuális és verbális figyelem
• emlékezet fejlesztés

• szerialitás (sorrendiség)
• számfogalom kialakítása
• számképek
• számlálás
• különbség, azonosság
• szín- és formaérzékelés, tulajdonságok

robocode.eu
robocode.eu
robocode.eu
robocode.eu

Foglalkozások felépítése

Egy-egy foglalkozás során változatos tevékenységek váltják egymást. A gyerekek életkori adottságaihoz igazodva mozgásos, énekes, mondókás játékokkal színesítjük az órákat. A foglalkozásokon a gyerekek először különböző logikai feladatokkal találkoznak, melyek előkészítik a későbbi kódoláshoz szükséges gondolkodást. Életkori fejlettségüknek megfelelő szinten megismerik a programozáshoz szükséges alapfogalmakat, mint az algoritmus, ciklus, feltétel, melyeket különböző játékos feladatokon keresztül gyakorolnak is. A logikai játékok során észrevétlenül merülnek el a kódolás világában és fejlesztik digitális képességeiket, ezért későbbi tanulmányaik során már otthonosan fognak mozogni a digitális technológiák világában és hatékony ki tudják majd használni az abban rejlő lehetőségeket.

 • icon_3_1

  Saját feladatlapok

  A résztvevők csoportos és egyéni feladatokban is kipróbálhatják magukat, melyekhez egyedi fejlesztésű eszközöket, játékokat és feladatlapokat biztosítunk.

 • icon_3_3

  Edison robot programozás

  A gyerekek kedvencévé válhat a Lego kompatibilis programozható robot. A foglalkozások alatt megtanuljuk a robot kezelését, irányítását, és programozását.

 • icon_3_3

  Lego építés

  Lego kockák segítségével szinte bármilyen kialakítású robotot megépíthetnek, így nagy mértékben fejlődik kreativitásuk. A robot írányításával átélhetik, milyen nagyszerű élmények várnak rájuk a programozás világában.

Back to top