Robocode foglalkozások pozitív hatása az iskolaérettségre

Sokszor halljuk ezt a fogalmat “iskolaérettség”. Vajon Mi lehet ez a mérce amit minden gyereknek el kell érnie mire iskolába megy? Fontos hozzátenni, hogy mindegy gyermek más, ezért más- más ütemben fejlődik, tehát nem lesz minden gyermek minden képességében egyformán tökéletes az iskolakezdésre. Nem is kell, hogy az legyen! A lényeg az, hogy lássuk miben van a tanköteles korú gyermekünknek fejlesztésre, segítségre szüksége, és ahhoz megtaláljuk a megfelelő tevékenységet! A cikk végén található egy rövid összefoglaló az iskolaérettség kritériumairól.

Néhány gondolat a teljesség igénye nélkül, hogy hogyan fejlesztjük a Robocode foglalkozásokon az óvodások iskolaérettséghez szükséges képességeit:

Szociális képességek: 

A Robocode foglalkozások kis csoportokban zajlanak. A csoport létszáma olyan, hogy minden gyermekre elegendő személyes figyelem jusson, így fejlettségének megfelelő feladatokat, és segítséget kap. A csoportos foglalkozás előnye többek között, hogy fejlődnek  a gyermek szociális képességei. Megtanul együtt dolgozni, közösen alkotni. A megoldott feladatok hozzájárulnak, hogy kialakuljon, fejlődjön feladattudatuk, feladattartásuk. Többféle közös játékot játszunk az órákon, ami során a gyermekek hozzászoknak   a szabályok betartásához, és alakul kudarctűrő képességük.

Kognitív képességek:

Sokfajta, és változatos feladattal találkozhatnak a gyerekek egy-egy Robocode foglalkozáson. A feladatok megoldása közben számlálunk is, aminek révén fejlődik a számfogalmuk. Mivel a programozás alapjait igyekszünk megismertetni az ovisokkal, ezért sok logikai feladatot is megoldunk. Természetesen minden feladat játékos formába van ágyazva, és a gyerekek életkorának megfelelő nehézségű. A feladatmegoldás koncentrációt igényel, így fejlődik a figyelmük is a foglalkozások alatt. Több olyan típusú Robocode feladat van, ami a térirányokkal foglalkozik, általuk fejlődik a gyermekek térben való tájékozódása. A sorrendiség is fontos szerepet játszik a programozás alapjaiban, ezért a szerialitás készsége is fejlődik megoldásuk által.

A fent felsoroltakkal összességében arra törekszünk, hogy a Robocode foglalkozás olyan vidám, játékos , élményekkel teli foglalkozás legyen, ami alatt a gyermekek úgy merülnek el a programozás alapjaiba, hogy közben egy másik bolygón is lehetnének , űrhajóval száguldozhatnának, új világokat fedezhetnének fel, pedig ki sem tették a lábukat a teremből.

Rövid összefoglaló az iskolaérettség kritériumairól:

(forrás: onlinepszichologus.net, Györe Rita)

Testi, biológiai, mozgásbeli feltételek:

 • kb. 120-130 cm testmagasság, legalább 20 kg-os testsúly;
 • teste arányosan fejlett, teherbíró;
 • beindult fogváltás;
 • kialakult dominancia (kezesség)
 • koordinált nagymozgások
 • finommotorika fejlettsége (vállak, csukló, ujjak mozgékonysága, végtagok egymástól független -mozgatásának készsége, helyes ceruzafogás 

Kognitív/értelmi fejlettséggel kapcsolatos feltételek:

 • Számfogalom, logikus gondolkodás( több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának ismerete; számolás -20-ig; pálcikával, koronggal összeadások, kivonások 5-ös számkörben)
 • Nyelvi fejlettség (érthetően, folyamatosan kommunikál, kép alapján hosszabb mondatok formájában leírást ad)
 • Általános tájékozottság (tudja hány éves, hol lakik, szüleit hogy hívják, ismeri az évszakokat, a hét napjait meg tudja nevezni, konkrét fogalmak jelentését egyszerű mondatokkal el tudja magyarázni)
 • Figyelem (figyelme felkelthető, fenntartható, ha elterelődik, a feladathelyzethez visszavezethető)
 • Emlékezet (egyszerűbb összetett mondatot meg tud ismételni egyszeri hallás után, 4-5 egyjegyű számot megismétel egyszeri hallás után; egy megtekintett kép részleteit fel tudja idézni)
 • Szerialitás készsége (képek, jelek sorrendiségét helyesen észleli és folytatja a megkezdett sorozatot)
 • Testséma, téri orientáció (saját testen testrészeket helyesen felismer, megnevez és megmutat, saját testen jobb és baloldali testrészeket helyesen beazonosítja)

Pszichológiai érettség:

 • Érdeklődés az iskola iránt
 • Kudarctűrés
 • Monotóniatűrés
 • Szabályok betartásának készsége
 • Szükségletei kielégítését késleltetni tudja
 • Kialakulóban lévő feladattudat, feladattartás
 • Szociális érettség
 • Együttműködés, kapcsolatteremtés készsége kialakult kortárs kapcsolatokban és felnőttekkel való kapcsolatában egyaránt.

Back to top